Generalforsamling

På generalforsamlingen har medlemmer, der senest 14 dage inden generalforsamlingen, er registreret som medlem af Foreningen i overensstemmelse med 3.01 og som inden samme frist skriftligt (herunder elektronisk) har meddelt sin deltagelse, adgang.