Køb af mad

I år vil der være følgende mad at finde på pladsen: