Skip to main content

Foreningen Haslev Festdage uddeler midler

Efter et vellykket Haslev Festdage 2023 er der nu igen mulighed for at søge festdagenes bestyrelse om økonomisk støtte til lokale initiativer!

Midler til udlodning

Med støtte og opbakning fra Faxe Kommune, lokale sponsorer og ikke mindst publikum på festivalpladsen, blev 2023-udgaven en vellykket festival. Derfor kan bestyrelsen bag festdagene med glæde melde ud, at der nu åbnes op for muligheden for, at lokale foreninger kan søge støtte til egne projekter, initiativer og indsatser. Det er det forventede overskud fra festdagene, som nu skal deles ud til glæde og gavn for foreninger i lokalområdet.

Haslev Festdage er nemlig et non-profit foretagende, og foreningen bag har bl.a. til formål gennem uddelinger at støtte initiativer til gavn for børn og unge, til understøttelse af kultur, og til understøttelse af idræt.

Krav til ansøgninger

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at en ansøgning SKAL indeholde følgende for at komme i betragtning:

  • Beskrivelse af det formål, som der søges til
  • Foreningens vedtægter skal være vedlagt ansøgningen
  • Foreningens CVR-nummer skal fremgå af ansøgningen
  • Foreningens bankoplysninger, altså registreringsnummer og kontonummer, skal fremgå af ansøgningen

Bestyrelsen har fastsat en række kriterier for uddelingen af midlerne. For bestyrelsen er det bl.a. vigtigt, at der er en bred mangfoldighed i de initiativer, der støttes, og der skal gerne gives støtte til flere forskellige formål i samme støtteår. Bestyrelsen vil primært kigge efter lokale initiativer. Det vil sige tiltag, som både udspringer og gennemføres inden for Faxe Kommunes grænser.

Hvis du og din forening ønsker at ansøge om midler, så kan I med fordel besøge hjemmesiden for Haslev Festdage og her læse mere om, hvilke formål, der kan komme i betragtning.

Bestyrelsen gør også opmærksom på, at der er nogle vigtige datoer at notere sig, hvis man ønsker at komme i betragtning til midlerne. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts 2024, og senest d. 15. april 2024 træffer bestyrelsen beslutning om, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes. Herefter indsendes ansøgninger til Skattestyrelsen, som skal godkende alle ansøgere. Her skal der påregnes op til seks måneders behandlingstid.

Ansøgninger skal sendes til haslevfestdagemidler@gmail.com

Frivillighed og støtte

Som tidligere glæder bestyrelsen for foreningen sig over, at de tusinder af frivillige arbejdstimer, som er lagt i Haslev Festdage, kan give et overskud, der nu kan komme ud og gøre gavn i lokale foreninger, og i kulturlivet. Den samme glæde i bestyrelse gælder også den store opbakning, der er fra lokale sponsorer og Faxe Kommune. Uden den økonomiske støtte ville det ikke være muligt at gennemføre festdagene.

Som i øvrige år, så håber bestyrelsen at modtage mange ansøgninger, så flest muligt kan få glæde af midlerne.